Pénzügyek  
 
 
    Diákhitel  
 
 
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.: Universitas Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominata :.
.: Felvetteknek :. .: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
2015. október 7. szerda
home
» Felvételi   » Pénzügyek   » Diákhitel  
   
.: News :.
Közel 8800 gólya kezdett szeptemberben
Milyen átlagpontszámmal, melyik megyéből érkeztek az idei gólyák? Hány doktorandusz kezdte meg tanulmányait az Egyetemen? A 2015. február 9-i Szenátuson mutatták be az ELTE 2014. évi jelentkezési és felvételi adatairól szóló jelentést, az adatokból válogattunk. Részletek »

„Együtt építkezni”
II. ELTEfeszt
Letölthető kiadványok az Egyetemről
ELTE Megéri
Diákhitel

Két lehetőség közül is választhatsz!

A szabadon felhasználható Diákhitel 1

A diákhitel gyakorlatilag az állam által a hallgatói jogviszonyra tekintettel nyújtott kedvezményes hitel, amit az állam – szociális rászorultságtól függetlenül, egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nélkül – minden igénylőnek folyósít, aki a vonatkozó kormányrendelet szerint jogosult:
 • magyar állampolgár; menekült jogállású személy; bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező személy, illetve az EGT állampolgárok bizonyos köre,
 • 40. életévét még nem töltötte be
 • felsőoktatási intézményben – állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben, a Felsőoktatási törvény által meghatározott képzési formákban, illetve szinten (felsőfokú szakképzés, alapképzés, kiegészítő alapképzés, mesterképzés, egységes osztatlan képzés, szakirányú továbbképzés, doktori képzés) – „aktív” (azaz nem szünetelő) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • a hitel igénylésekor nincs érvényes hallgatói kölcsönszerződése a Diákhitel Központ Zrt.-vel.
Nem kaphat hallgatói hitelt az, akinek korábban kötött kölcsönszerződése megszűnt és hallgatói hitellel összefüggő tartozása van.

Igénylés, folyósítás

Igénylésedet a Neptunban már augusztus közepétől is elindíthatod, a dokumentumok kinyomtatásához és aláírásához pedig a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodába kell befáradnod.

Igénylési határidők a tanulmányi félév során december 15. illetve május 15. amely legfeljebb 5 hónapra szólhat. Kérheted a hitel havi folyósítását, illetve a tanulmányi félévre eső (5 havi) összeg egyben történő átutalását. 2014/2015-ös tanév II. félévétől igényelhető havi összegek: 15 000, 21 000, 25 000, 30 000, 40 000, 50 000 Ft.2009. február 13-tól hatályos kormányrendelet-módosítás szerint mindazok, akiknek szülei álláskeresők vagy aki árva, vagy aki félárva és az élő szülője álláskereső, maximum két tanulmányi féléven keresztül államilag támogatott képzésben havi 50 000 Ft, költségtérítéses képzésben havi 60 000 Ft-ot igényelhetnek.. A szeptember (február) közepéig leadott hitelkérelem alapján a kéthavi részlet folyósítására már akár október (március) közepén, a hallgatói jogviszony leellenőrzése után sor kerülhet. A hitelt 11 tanulmányi féléven keresztül (félévenként 5 hónap) veheted igénybe. Egyetemünkön továbbra sem elérhető az engedményezés. Amennyiben a 40. életévedet betöltötted, a születésnapodat követő tanulmányi félévtől a folyósítást a Diákhitel Központ beszünteti. A hallgatói hitel aktuális kamatlába a 2015. január 1. – 2015. június 31. időszakban évi 5,75%.

Törlesztés

A törlesztési kötelezettség kezdete általában a hallgatói jogviszony megszűnésének után kezdődik.

2012. augusztus 15-ét követően kötött szerződések esetén: Hallgatói jogviszony megszűnését követő negyedik hónap első napjától, legkésőbb azonban a 40. életév betöltésének időpontját követő negyedik hónap első napjától.

A hitel visszafizetése havonta történik, a törlesztő részleteket nem a munkáltató vonja le, hanem Neked kell teljesítened a Diákhitel Központ felé. Amennyiben a törlesztési kötelezettséged kezdetét követően ismételten hallgatói jogviszonyt létesítesz, akkor a jogviszony létesítésének időpontjától kezdődően szünetel a visszafizetési kötelezettséged. A törlesztési kötelezettség szüneteltetésére – a kormányrendelet 16. (2) bekezdésében rögzített esetekben – kérelmet nyújthatsz be a Diákhitel Központhoz. Hitelfelvevőként jogod van a Diákhitel Központ által meghatározott összegen felül, az általad meghatározott összeget törleszteni.

A kötöttfelhasználású Diákhitel 2

A 2012/13-as tanévtől kezdve, a frissen felvételt nyert és szeptemberben felsőoktatási intézménybe beiratkozottak számára, a klasszikus szabad felhasználású Diákhitel mellett választhatóvá válik a kizárólag a képzés költségére fordítható kötött felhasználású Diákhitel. A felvehető összegnek nincs felső határa. Akkora összeget vehet fel az önköltséges képzésben részt vevő hallgató, amekkora az intézmény felé fennálló fizetési kötelezettsége, ennél az összegnél nem lehet magasabb az igényelt hitelösszeg. Az igényelt hitelt a Diákhitel Központ közvetlenül az egyetem/főiskola számára utalja, így biztosítva, hogy csak és kizárólag a képzés díja egyenlíthető ki belőle.

A kötött felhasználású hitel általános állami kamattámogatással működik, az általad fizetendő kamat évi 2%, a fennmaradó kamatrész különbözetét az állam havonta egészíti ki.

Ki veheti fel?

A kölcsönt az  önköltséges képzésben tanulmányokat folytató, 40. életévüket még be nem töltött hallgatók vehetik fel, miután beiratkoztak a felsőoktatási intézményükbe.

Hogyan juthatsz hozzá a kötött felhasználású hitelhez?

Igénylésedet a Neptunban már augusztus közepétől is elindíthatod, a dokumentumok kinyomtatásához és aláírásához pedig a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodába kell befáradnod.

Az első hiteligénylési határidő: 2015. február 15.

A törlesztés

Csak a hallgatói jogviszony megszűnése utáni negyedik hónaptól, legkésőbb azonban a 40. életév betöltését követően kell elkezdeni visszafizetned a kölcsönt, amely a jövedelem legalább 4%-a. A hitel futamideje alatt bármikor lehetséges az előtörlesztés, korlátlanul és külön költségek nélkül. Az előtörlesztés összege közvetlenül a tőketartozást csökkenti.

A futamidő attól függ, hogy a kötelezően fizetendő törlesztő részletekből és az előtörlesztésekből mikorra fizethető vissza a teljes hiteltartozás.

Kedvezmények kötött felhasználású hiteleseknek

A kötött felhasználású hitelre általános kamattámogatás vonatkozik. Ugyanakkor a gyermekvállalással kapcsolatos élethelyzetekben (TGYÁS, GYED, GYES) kérhető a törlesztési kötelezettség szüneteltetése. A törlesztés szüneteltetését kérhetik azok is, akik rokkantsági nyugdíjra, rokkantsági járadékra, baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultak, illetve akik 40. életévük betöltése előtt újra hallgatói jogviszonyt létesítenek. E mellett a Diákhitel Központnál max. 24 hónapra igényelhető a megállapított törlesztőrészlet mérséklése, azoknak, akik a Diákhitelt jövedelmük alapján törlesztik, tehát legalább a törlesztési kötelezettségük megkezdését követő 3. évben járnak és nem a minimálbér alapján megállapított törlesztőrészletet fizetik.

A felelősségteljes döntés előtt tájékozódj! A részletes információkat itt találod: http://www.diakhitel.hu

Diákhitel Direkt

A Diákhitel Direkt igénybevételével  korszerű, kényelmes, segítő és tájékoztató funkciókat is ellátó elektronikus ügyintézési felületet használhatsz. Az adatok megadását támogató és ellenőrző felületek révén sokkal könnyebb lesz az ügyintézéshez kapcsolódó különféle nyomtatványok korrekt és hiánytalan létrehozása.

A hitelügyintézéssel kapcsolatos minden nyomtatvány előállítható a Diákhitel Direkt felületen. E dokumentumok túlnyomó része olyan, hogy benyújtásukkor nincs szükség személyazonosításra, így azok elektronikus úton, azaz az interneten keresztül, közvetlenül eljuttathatók a Diákhitel Központhoz.

A Diákhitel Direkt felületet használva többek között az alábbi ügyek intézhetők interneten keresztül:
 • személyes adatok megváltozásának bejelentése (kivéve a név, születési hely, születési idő, anyja neve, állampolgárság, adóazonosító-jel, illetve az állandó lakóhely megváltozásának bejelentését, amelynél a nyomtatványt személyesen kell leadni),
 • képzési adatok megváltozásának bejelentése
 • folyósítási és törlesztési adatok módosítása
 • a hitel aktuális egyenlegének (utalások és befizetések) lekérdezése,
 • a Diákhitel folyósításának szüneteltetése, illetve újraindítása
 • törlesztő részlet aktuális mértékének lekérdezése.
Ha a Diákhitel Központnál már van érvényes kölcsönszerződésed, megkötheted a Diákhitel Direkt szerződését is, mely lehetővé teszi számodra az internetes ügyintézést. A Diákhitel Direkten kitöltött szerződést személyesen a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodában lehet leadni.

Személyes ügyfélszolgálat

Diákhitel Központ Zrt.
1027 Budapest, Csalogány u. 9–11.
Nyitva tartás:

hétfő–csütörtök: 8:00–17:00
péntek: 8:00–16:00

KÖKI Terminal
1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. A-C. II. emelet 242.
Nyitva tartás:

hétfő–péntek: 10:00–18:00

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2015.02.12.   :.
 T e r v e z t e :: .: I I G W G . I W D G :.
   
  © 2 0 0 8 - 2 0 1 4   E ÖTVÖS   L O R Á N D   T U D O M Á N Y E G Y E T E M    M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!